Zielony Dworek - Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU ZIELONY DWOREK
 
§1
Doba  trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
§2
Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenia przedłużenia pobytu powinno się zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
§3
Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju  od godz. 7.00 do 22.00.
§4 Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić
a). Warunki pełnego wypoczynku gościa.
b). Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
c) Natychmiastową reakcję na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie.
§5
W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
§6
Odpowiedzialność obiektu noclegowego za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości jest ograniczona – określona przez art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Obiekt noclegowy ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów cennych, o dużej wartości naukowej/artystycznej, kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu lub zajmujących zbyt dużo miejsca.
§7
Na posesji znajdują się bezpłatne, niestrzeżone miejsca parkingowe.
Nie gwarantujemy miejsca parkingowego, nie przyjmujemy rezerwacji.
Parking dostępny w zależności od dostępności w danym dniu .
Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się parking strzeżony - płatny
Zielony Dworek nie ponosi odpowiedzialności uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
§8
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
§9
Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  i ich wyposażeniu bez wcześniejszego ustalenia z recepcją.
§10
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie stosowanie się do zakazu skutkuje opłatą w wysokości 100zł.
§11
Zgubienie klucza od pokoju wiąże się z opłatą w wysokości 100zł.
§12
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
§13
Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która rażąco narusza regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.